НОВО!

ОПРЕСНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ на водачи ПРИТЕЖАВАЩИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ , но НЕСИГУРНИ още във възможностите си.

По желание часовете може да се провеждат на ЛИЧНИЯТ АВТОМОБИЛ за адаптиране към автомобила. Отработваме ПАРКИРАНЕ , ТРЪГВАНЕ ПО НАГОРНИЩЕ и ДРУГИ ПРОБЛЕМНИ МАНЕВРИ!
Виж още